İletişim

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası:

“Kuruyemiş Üretim” faaliyetlerini gerçekleştirirken, Nurdan Gıda Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak;

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en hızlı ve en iyi şekilde karşılamak, memnuniyeti sağlamak, tüm çalışanlarımızın ortak çaba ve gayretleri ile kaliteli ürünler üretmek,
 • Ulusal ve uluslararası yasal ve mevzuat şartları ile Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uyarak, sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • Gelişen teknolojiyi yakından takip edip, sektörde yüksek seviyede rekabet etmek ve pazar payımız arttırmak,
 • Kalite ve Gıda Güvenliği global standartların şartlarını uygulamak ve sürekli geliştirmek,
 • Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Standartlarının sürekliliğini sağlamak için hedef ve planlarımızı kesintisiz uygulamak,
 • Sürekli eğitim yoluyla gelişimi ve yenilikçi düşünceyi arttırmak,
 • Gıda güvenliği ve kalite kültürünü benimseyerek etkin bir gıda güvenliği alt yapısı oluşturmak,
 • Müşterimize sunduğumuz hizmetlerin her zaman yüksek standartlarda olması için değişen teknolojileri, iletişim araçlarını ve işletme kaynaklarını etkin bir biçimde kullanmak,
 • Tüm bölümlerde işleyişi rutin olarak gözden geçirerek performansı yüksek seviyeye çekmek,
 • Girdi üründen son ürünün son tüketiciye ulaşıncaya kadar ki zincirin her aşamasını kontrol altında tutarak, problemleri ortaya çıkmadan önlemek,
 • Çalışanlarımızın sağlığını, iş güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak,
 • Doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve ekolojik dengeye zarar vermemek için gerekli her türlü çevresel tedbirleri alarak sürdürülebilir bir organizasyon sağlamak,
 • İnsan Haklarına Saygılı, hukuk Kurallarına ve etik davranış kurallarına karşı sorumlulukların farkında olarak bu sistemi destekliyor ve sürekliğinin sağlanmasını taahhüt ediyoruz.

 

Sosyal Sorumluluk Politikası:

“Kuruyemiş Üretim” faaliyetlerini gerçekleştirirken, Nurdan Gıda Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak;

 • Global olarak yayınlanan sosyal sorumluluk standartlarının temelinde yer alan prensipler (hesap verilebilirlik, şeffaflık, etik davranış, tarafların çıkarlarına saygı, hukuk kurallarına saygı, uluslararası davranış normlarına ve insan haklarına saygı) doğrultusunda çalışıyor ve bu bir işletme kültürü haline getirmek için çaba gösteriyor,
 • Süreçlerin eksiksiz yürütülmesi için kendimizi güncelliyor ve ilgili standart ve yasal mevzuatların takibini eksiksiz olarak sağlıyor,
 • Bunların yanı sıra aşağıdaki konularda standart ve yasal gereklilikleri karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz.
 • Çocuk İşçiliği
 • Zorla veya Zorunlu Çalışma
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı
 • Ayrımcılık
 • Disiplin Uygulamaları
 • Çalışma Saatleri
 • Ücretlendirme
 • Yönetim Sistemi

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası:

“Kuruyemiş Üretim” faaliyetlerini gerçekleştirirken, Nurdan Gıda Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak;

 • İşletmemizde iş kazası yaşanmaması adına ülkemiz ve ulusal yasal gerekliliklerin yanı sıra standart (ISO 45001) gerekliliklerini yerine getirmek için çalışıyor,
 • “Önce İnsan” mantığı ile gerek uygulama gerekse düşünce olarak proaktif bir yaklaşım ile ekip olarak sürece önderlik ediyoruz.

 

Çevre Politikası:

“Kuruyemiş Üretim” faaliyetlerini gerçekleştirirken, Nurdan Gıda Paz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak;

 • Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altında tutarak, bu etkileri azaltarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak için çaba harcamayı taahhüt ediyoruz.

 

Genel Müdür: 
NURDAN ALTAY GÜNGÖR

Tarih:
14.09.2020